Menu

Chiến Thần Tam Quốc

NPH: VNG


Chiến Thần Tam Quốc là hành trình gian khổ của Tứ Thiên Nhân gồm Thương Vân – Tà Nhẫn – Mị Nương – Thanh La nhằm diệt trừ và ngăn cản âm mưu của Ma Thánh Quân. Tứ Thiên Nhân vốn không phải người phàm mà chỉ nhận lệnh từ đấng tối cao hạ phàm với mục đích duy nhất là gìn giữ hòa bình cho nhân gian.

TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Chiến Thần Tam Quốc

XEM THÊM