Menu

Sion

NPH: Riot Games


- Trong thế giới này, chẳng thứ gì là cho không cả, chỉ có những thứ được giành lấy bởi sức mạnh và ý chí. Ngày hôm nay, chúng ta vinh danh người đã thể hiện được bản sắc Noxus, người không bao giờ từ chối chiến thắng, kể cả có phải chết. 

- Trưởng lão Darkwill đã thành thạo trong thuật chiêu hồn. Sẽ tốn hàng thập kỉ để ta có thể tìm hiểu hết cái thư viện đầy rẫy sách pháp thuật này, nhưng thời gian là thứ ta có thể tận dụng được, cũng như hắn vậy. Ta tìm thấy nó rồi. Ở sâu phía trong Cựu Noxus có một đài tưởng niệm hùng vĩ. Ở đó có kẻ mà Boram Darkwill đã cố gắng đánh thức từ giấc ngủ ngàn thu.

+ Một câu chuyện, một cuộc đời, một số phận của người anh hùng Sion. Một người hùng vĩ đại nhưng sau khi được hồi sinh – Sion đã trở thành một kẻ máu lạnh, tàn sát bất cứ thứ gì cản đường hắn.

Ảnh/Video
TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Sion