Menu

Lỗi Bug LMHT trên tướng mới: Kindred có thể 'triệu hồi' thêm 1 con sói nữa!