Menu

Tốc biến troll một cách lộ liễu của Nidalee mà vẫn lừa được chú Cá Sấu tội nghiệp