Menu

Funny LMHT: Tiêu điểm tướng: Cô Giáo – Hung thần lớp học

Giải trí |

Sau Phụ Huynh, có lẽ Cô Giáo là một thế lực cực kì lớn trên con đường leo rank của game thủ. Một game thủ có nickname là Nocturne - Thợ Điện (chắc là Tú Thợ Điện ) đã tạo ra vị tướng Cô Giáo này. Chúng tôi sẽ có một chút điều chỉnh nhằm cân bằng vị tướng này.

Funny LMHT: Tiêu điểm tướng – Phụ Huynh

Cosplay Fiora Cô Giáo

Truyền thuyết

Đã từ rất lâu rồi, trong Học Sinh luôn luôn định nghĩa 2 tiếng “run sợ” đối với 2 thế lực hữu hình tồn tại xung quanh. Ở nhà là Phụ Huynh, ở trường là Giáo Viên. Với quyền năng và trí tuệ của mình, Giáo Viên ( mà đặc biệt là Cô Giáo Thảo) đã rất nhiều lần khiến cho Học Sinh phải “ Gặm một khối căm hờn trong cũi sắt” với câu nói được coi là bất hủ "học cho anh chứ học cho tôi à?"


Tiêu Điểm Tướng - Cô Giáo (ảnh minh họa)

Kỹ năng

- Nội Tại: Thiên Lý Nhãn.

Khi bước vào lớp học, Giáo Viên sẽ được tăng 5000 tầm nhìn. Nếu phát hiện bất cứ mục tiêu nào làm việc riêng (ăn vụng, nghe điện thoại, quay tay.v.v… ) đối tượng đó sẽ nhận hiệu ứng ''Đánh Dấu'', khiến cho các kĩ năng của Giáo viên lên mục tiêu sẽ chính xác tuyệt đối và làm mục tiêu câm lặng trong 10s.

- Q: Ném Phấn.

Cô Giáo Thảo ném viên phấn về phía trước, gây 60/70/80/90/100 (+70% stvl). Nếu trúng mục tiêu đã bị Đánh Dấu, Ném Phấn chắc chắn sẽ chí mạng.

- W: Sổ đầu bài

Nội tại: Cô Giáo Thảo lấy sổ đầu bài ra hù dọa mục tiêu, khiến mục tiêu câm lặng trong cả tiết học. Nếu bị Đánh Dấu từ trước đó, mục tiêu sẽ bị Hoảng Sợ trong vòng 10s.
Kích hoạt : Học sinh sẽ bị ghi vào sổ đầu bài. Nếu đủ 5 điểm cộng dồn, Cô Giáo Thảo sẽ triệu hồi Phụ Huynh. Gây 30/40/60/80/105 sát thương phép cho mục tiêu.

- E: Tổng sỉ vả

Nội tại: Cô Giáo Thảo được tăng tốc độ di chuyển tới các mục tiêu bị đánh dấu.
Kích hoạt:
Thì thứ nhất: Sỉ vả các mục tiêu trong phạm vi 200 khoảng cách. Gây 20/40/50/60/80 smpt (+100% smpt) Nếu mục tiêu đó đang bị Đánh Dấu hoặc có thái độ phản kháng, Tổng sỉ vả sẽ kích hoạt thì thứ hai.
Thì thứ hai: Cô giáo Thảo sử dụng cây thiết bản của mình găm thẳng vào mông mục tiêu, gây 100 sát thương chuẩn. (Có thể kích hoạt nhiều lần dựa trên độ phản kháng của học sinh ).

- R: Phẫn Nộ

Khi được triệu hồi, Phụ Huynh cùng Cô Giáo thay phiên sử dụng Làm Nhục lên mục tiêu, đồng thời Tổng Sỉ Vả được cộng thêm 1000 sát thương chuẩn. Phẫn Nộ có thể kích hoạt nhiều lần tùy theo độ ăn năn hối cải của mục tiêu.