Menu

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Giải trí |

Triển lãm công nghệ và phát triển game lớn nhất Châu Á - ChinaJoy 2016 được tổ chức tại trung tâm triển lãm quốc tế Thượng Hải đã chính thức khép lại vào ngày 31/7/2016. Hãy cùng xem "Top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016" theo bình chọn của game thủ là những gương mặt nào trong bài viết dưới đây:

Lưu ý: Danh sách xếp hạng showgirl ChinaJoy 2016 này dựa vào kết quả bình chọn từ game thủ trên trang 17173.

Danh sách top 10

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 10: Trần Liêu Khê

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 9: Lỗ Văn Quân

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 8: Dương Duyệt Văn

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 7: Dư Đình

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 6: Lí Hảo Hảo

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 5: Chu Duy Na

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 4: Anh Đào Tẩm Tử

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 3: Cố Văn

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 2: Chung Tẩm Di

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Top 1: Lan Ấu Kim

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Ngắm top 10 showgirl đẹp nhất ChinaJoy 2016 theo bình chọn từ game thủ

Xem thêm các bài viết khác về Chinajoy 2016