Menu

Bá Đạo Anh Hùng

NPH: Vega Game


Bá Đạo Anh Hùng lấy bối cảnh là thời đại Đông Hán, nhân gian thái bình thịnh trị. Một ngày nọ, ba vị Thái Bạch Kim Tinh, Hán Cao Tổ Lưu Bang và Ma Vương hẹn nhau chơi tá lả. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu “Bạch Bạch” và “Bang Bang” không chơi xấu bắt kèo cùng nhau dồn cho Ma Vương thua thảm hại. Uất ức vì bị hai vị kia trêu ghẹo, Ma Vương đùng đùng lửa giận bay xuống nhân gian triệu tập 500 anh em anh hùng kim cổ đánh lên thiên giới. 

TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Bá Đạo Anh Hùng

XEM THÊM