Menu

Bạo Tẩu Thủy Hử

NPH: Vega Game


Bước chân vào thế giới của Bạo Tẩu Thủy Hử, người chơi sẽ hóa thân thành vị anh hùng thứ 109 của Lương Sơn Bạc, sánh vai cùng những Lâm Xung, Lý Quỳ, Yến Thanh,… hành hiệp trượng nghĩa, trừ gian diệt bạo. Những trường đoạn quen thuộc trong danh tác Thủy Hử như Võ Tòng đả hổ, Lương Sơn Bạc giải cứu Tống Giang, Đồng Quán đại bại Ngũ Hổ Tướng,… sẽ được tái hiện hết sức sinh động qua từng cửa ải của trò chơi.

Ảnh/Video
TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Bạo Tẩu Thủy Hử

XEM THÊM