Menu

Boom Bá Online

NPH: myG


Gần như ai cũng từng chơi qua Boom Online hay xa xưa hơn là Đặt Boom trên máy PS1 đều có thể hiểu lối chơi đặt bom đi map trong Boom Bá Online. Vẫn là điều khiển nhân vật di chuyển, đặt boom và lợi dụng địa hình để tiêu diệt đối phương nhưng Boom Bá Online có những nét sáng tạo riêng khiến người chơi có cảm giác vừa quen vừa lạ.

Ảnh/Video
TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Boom Bá Online