Menu

Chiến Quốc Bá Nghiệp

NPH: N/a


Chiến Quốc Bá Nghiệp là game mobile 3D MMORPG với tên gốc là Bắc Lương Hãn Đao Hành, dựa theo tiểu thuyết Tuyết Trung Hãn ao Hành của nhà văn internet nổi tiếng Phong Hỏa Hí Chư Hầu. Là một gMO bom tấn được mua về Việt Nam với giá 1 triệu đô, Chiến Quốc Bá Nghiệp dĩ nhiên sẽ sở hữu nhiều yếu tố xứng đáng cho game thủ đặt kỳ vọng. 

TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Chiến Quốc Bá Nghiệp

XEM THÊM