Menu

Huyết Chiến Thần Ma

NPH: Aivo


Huyết Chiến Thần Ma là một webgame với 3 lớp nhân vật là Thích Khách, Pháp Sư, Chiến Sĩ. Ngoài ra game cũng sẽ có Hệ thống Tọa kỵ, Chiến trường và hệ thống Tiên lữ (kết hôn) giống như các game khác. Tuy nhiên với hệ thống Ma Nhẫn qua giới thiệu có thể thấy đây là một điểm khá mới lạ và đặc sắc trong game.

TỔNG HỢP THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ

Huyết Chiến Thần Ma

XEM THÊM