Menu

LMHT: 4 giáp gai vs 5 vô cực kiếm, ai win???